Lasting

Brannslukker Skum

Ha brannslukningsapparatet klart når det begynner å brenne. Vi selger både store og små skumslukkere, fra 6 kg med slukkeklasse 21A, til skumspray som effektivt slukker mindre branner. Begge er godkjent til bruk i boliger. Å slukke med skum egner seg for bruk i offentlige miljøer som butikker, forsamlingslokaler og fartøy, i tillegg til privatpersoner i boliger, fritidshus og campingvogner.
Vi kan ikke finne produkter som svarer til valgene.
© 2020 G. Coward AS