Garanti

Produktinformasjon

Alle varer vi selger er beregnet for det norske markedet. Vi kjøper alle våre varer fra norske leverandører som leverer med riktig bruksanvisning, riktig støpsel tilpasset norske stikk-kontakter og norsk garanti.

Hva er en garanti?

En garanti er et løfte fra en produsent, importør eller selger, som skal gi deg rettigheter utover forbrukerkjøpsloven. Selgeren kan altså ikke innskrenke de rettighetene du har etter loven, men står fritt til å gi deg bedre rettigheter enn det loven gir deg. Garantien kan være gitt av produsenten, importøren eller selgeren. Garantien gir deg som regel rett til kostnadsfri utbedring av feil og mangler innenfor garantitiden.

Har selgeren gitt deg garanti er dette rettslig bindende. Det vil si at du med forbrukerkjøpsloven i hånd kan kreve at selgeren oppfyller det han har lovet i garantien. Under finner du garantiene til noen av våre leverandører(fler kommer).

Makita

Makita spikermaskiner, elektriske verktøy og ladere har 2 års garanti fra kjøpsdato. Makita bensindrevet verktøy har en garanti for hobbybruk på 2 år, og for yrkes- eller tilsvarende bruk 1 år.

Ethvert Makita produkt er omhyggelig sjekket og testet før levering fra fabrikken. Garantien dekker kun skade som følge av materiell- eller tilvirkningsfeil. Hvis det oppstår problemer, returner HELE verktøyet til en Makita forhandler eller et av Makitas service- og garantiverksteder med original kjøpskvitering.

Kostnader som har oppstått hos enten produsenten i form av manglende kvalitet på arbeid eller defekte deler, dekkes av garantien. Garantien dekker ikke arbeid utført av ikke-autoriserte verksteder, feil bruk, overbelastning, voldsom håndtering, ikke bruk av godkjent tilbehør, skader påført utenfra, fremmeglegemer i maskinen(vann, stør, partikler osv), feil nettspenning, normal slitasje eller endring av konstruksjonen. Reklamasjonsretten avvises dersom maskinen helt eller delvis har blitt adskilt fra brukeren.

Bosch

Profesjonelt elektroverktøy fra Bosch oppfyller de høyeste kvalitetskrav. Derfor får du 3 års garanti på alt profesjonelt blått elektro- og måleverktøy som du har kjøpt etter 1. september 2004 - helt gratis!

For at datoen skal bli forlenget, må du registrere maskinen på Bosch sine hjemmesider innen fire uker etter kjøpsdato. Garantitiden løper fra kjøpsdato.Forlenget garanti gjelder for alt profesjonelt blått elektro- og måleverktøy fra Bosch.Høyfrekvensverktøy, batteridrevne skrumaskiner og trykkluftsverktøy til industribruk, tilbehør som følger med, samt batterier og ladere, omfattes ikke.

For å registrere produktet, må du først registrere deg som bruker. Etterpå kan du registrere elektroverktøyet som skal ha forlenget garanti, på din personlige registreringsside. Der kan du også skrive ut garantibeviset som PDF-format og administrere dine personlige opplysninger.

Garantibeviset gjelder for én enkelt maskin. Det betyr at alle maskinene du kjøper, må registreres hver for seg. For å gjøre krav på garantien må du vise både garantibeviset og original kjøpskvitering til forhandleren. Opplysningene på de to dokumentene må samsvare.

Registrer ditt profesjonelle, blå elektroverktøy på Bosch sine hjemmesider innen fire uker etter at det ble kjøpt og få tre års garanti gratis.

Fein

Registrer ditt elektroverktøy på Fein sine hjemmesider(FEIN Online) innen fire uker fra kjøpsdato, så mottar du med en gang et garantibevis og får fordelene av FEIN PLUS-garantien sammen med kjøpskvitteringen.

DeWalt

DeWalt garanterer at produktene er uten material- og/eller fabrikasjonsfeil ved levering til kunden. Garantien kommer i tillegg til forbrukerens rettigheter etter loven og påvirker ikke disse. Garantien gjelder innenfor medlemslandene i EU og i det europeiske frihandelsområdet.

Dersom et DEWALT-produkt trenger vedlikehold eller service i de første 12 måneder etter kjøpet, utføres dette av et autorisert DEWALT serviceverksted. Du har rett til én service uten belastning. Kvittering må fremlegges. Vedlikeholdsservice omfatter kun arbeidskostnader, ikke tilleggsutstyr og reservedeler.

Dersom det blir feil på et DEWALT-produkt på grunn av material- eller produksjonsfeil innen 12 måneder etter kjøpet, garanterer vi kostnadsfritt bytte av alle defekte deler, eller – på vårt eget initiativ – at produktet erstattes gratis under forutsetning av at:

  • Produktet har ikke blitt brukt skjødesløst.
  • Produktet har vært utsatt for normal slitasje.
  • Ingen reparasjoner har blitt utført av ikke-autorisert verksted/personell.
  • Innkjøpet kan bekreftes(forutsetter at du har kjøpskvittering). 

Jepson

Hvert Jepson verktøy er grundig inspisert og testet før det forlater våre fabrikker. All utførelse og materialer har en garanti på ETT (1) år fra kjøpsdato.

Skulle problemer oppstå under perioden garantien er gyldig på, vennligst returner hele verktøyet(frakt forhåndsbetalt) sammen med kopi av gyldig kjøpsbevis(kvittering) til nærmeste Jepson forhandler eller steder oppført i Jepson katalogen. Alle reparasjoner vil bli foretatt uten kostnad dersom problemet er forårsaket av defekt utførelse eller materialer. Jepson forbeholder seg retten til å reparere eller erstatte på vårt skjønn.

© 2020 G. Coward AS